Středisko "Děti přírody"
Na stránkách nám nově můžete zanechat vzkaz ve "VZKAZECH" (dole pod hlavní nabídkou).
chat1 
 
 
 
tance
 
 
 
kasino
POZOR, JE TO ODDÍLOVKA, KTERÁ JE O HODINU PRODLOUŽENÁ!!!!!!!
 
 
 
21

 
 
 

Milí rodiče,


Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2011 a za pochopení pro skautské nadšení Vašich ratolestí. Vážíme si velice i Vaší případné pomoci během roku i při stavbě tábora.

Nicméně skauting má i stinnou stránku, a tou je období výběru členských příspěvků. Koneckonců s tím se musíme chtě nechtě, a většinou i v mnohem větší výši, smířit                i v jiných zájmových oblastech našich dětí. Pro rok 2012 činí skautský členský poplatek

600,- Kč na dítě – prosíme uhradit do 27.1.2012!!!

Termíny vybírání registrací:

Světlušky a Vlčata: 16. a 23.1.2012 od 18-19hod. v klubovně

Skautky a skauti: pátky od 13. – 27.1.2012 od 16 – 18hod. v klubovně