Středisko "Děti přírody"
brigda
 
 
 
FOTO_VPRAVA
 
 
 
final5
 
 
 

PÁTEČNÍ SCHŮZKA JE ZRUŠENÁ KVŮLI VELIKONOČNÍM PRÁZDNINÁM!!!!

917f1f8270_861540_o2
 
 
 

V Kolářových sadech vznikne kavárna s dětským hřištěmRada města vyhlásila záměr prodeje bývalé klubovny Junáka v Kolářových sadech. Prostějovská firma hodlá na tomto místě postavit kavárnu se sociálním zázemím, cyklistickými stojany a hřištěm pro děti. Zařízení bude mít každodenní provoz po dobu celého roku.
V září 2012 schválilo zastupitelstvo bezúplatný převod bývalé kotelny ve Šmeralově ulici sdružení Junák, které dosud sídlilo v technicky nevyhovující budově v Kolářových sadech. V současné době probíhají stavební úpravy objektu na klubovnu, do níž se skauti přestěhují v průběhu letošního roku. Na město se obrátila společnost, která hodlá na místě montovaného objektu postavit zařízení občanské vybavenosti.
Kolářovy sady slouží jako oddychově rekreační plocha, na hvězdárně probíhají vzdělávací akce i ve večerních a nočních hodinách. V parku není žádné zařízení, které by poskytovalo služby, občerstvení, odpočinek a zázemí. "Realizací tohoto záměru dojde k rozšíření služeb pro veřejnost v dané lokalitě a zkulturnění prostředí hojně využívaného širokým spektrem návštěvníků," uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.
Kavárna má být dvoupatrová, zčásti zděná s prosklenou částí pro sezení a krytou terasou s nosným systémem z dřevěných vazníků. Toalety s přebalovacím koutem pro maminky s malými dětmi budou přístupné jak z provozovny, tak z venkovního prostoru, kde bude přístřešek pro kola a kočárky. Dětské hřiště s gumovým povrchem bude vybaveno atestovanými herními prvky. Zeleň v nejbližším okolí bude udržována provozovatelem areálu.
Záměr investora musí být uveden do souladu s platnou územně plánovací dokumentací.